Profil společnosti


Společnost vznikla transformací společnosti PATP s.r.o., založené dne 28.2.1992, na akciovou společnost ELDAT ke dni 31. ledna 1995. Zakladatelem firmy je skupina inženýrů se zkušenostmi v oblasti projektování elektrických zařízení, systémů měření a regulace, řídicích systémů.

Zaměřujeme se především na inženýrsko – dodavatelskou činnost v oblasti projektování elektrických zařízení silnoproudu a měření a regulace, na tvorbu systémů řízení a kontroly technologických procesů základní (PLC) a operativní úrovně řízení (HMI) a na informační technologie v oblasti výrobních informačních systémů (MES).

Hlavními oblastmi působení naší společnosti jsou zejména hutnictví, vysoké a průmyslové pece, koksárenství, chemický průmysl, ekologie, dopravní a vážní systémy, energetické agregáty, zpracování a distribuce zemních plynů, vodní hospodářství, potravinářský průmysl a řada dalších odvětví.
Naše společnost disponuje pracovníky v oblasti inženýrských činností, projekce elektrických zařízení, v oblasti programování systémů řízení technologických procesů a informačních technologií a v oblasti realizace staveb.

Pro naši práci využíváme nejmodernější technické prostředky a systémové programové vybavení pro komplexní pokrytí vysokých požadavků kladených na moderní automatizaci výrobních procesů.

Dále disponujeme technickým know-how ve speciálních oblastech kvalifikovaných metod číslicové regulace, identifikace řízených soustav, dynamické optimalizace nastavení regulačních okruhů a snižování energetické náročnosti tepelně – teplotních procesů s uplatněním statických a dynamických modelů řízení.
Svou činnost provozujeme v prostorách budovy společnosti BKB Metal a.s. na Hlubinské ulici 917/20 v Moravské Ostravě.