Zaměření firmy


Konzultace

Konzultace věnujeme problematice vhodnosti použití automatizačních prostředků v nejrůznějších technologiích, při jejich optimálním začlenění do stávajících podmínek. Sledujeme přitom splnění co nejširšího souboru požadavků.

 

Studie

Konzultace věnujeme problematice vhodnosti použití automatizačních prostředků v nejrůznějších technologiích, při jejich optimálním začlenění do stávajících podmínek. Sledujeme přitom splnění co nejširšího souboru požadavků.
Studie zpracováváme zpravidla v několika variantách, lišících se podle požadavků rozsahem, technickými prostředky a finanční náročností. Studie jsou zpracovávány ve spolupráci s externími specialisty z technologických firem, vysokých škol, výzkumných ústavů a jsou konfrontovány s praxí.

 

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci dílčích řešení i provozních souborů rozsáhlých staveb zpracováváme v koordinaci s profesemi stavebními a technologickými. Dokumentace obsahuje konkrétní technická řešení, je rozpracovaná do podrobností nutných k výrobě montážních celků, k provedení montáže a zprovoznění celého souboru zařízení. Dokumentace je zpracovávána zásadně za podpory programových prostředků CAD (EPLAN) určených pro elektrotechniku. Tím je zajištěna vysoká kvalita dokumentace a umožněno předávání projektových podkladů i výsledných projektů jak v klasickém provedení, tak i ve formě dat v některém ze standardních formátů.

 

Technické prostředky

Nabídka řídicích systémů významných firem je po stránce kvality vyrovnaná a volba řídicího systému je vždy ovlivňována především zachováním integrity s již u zákazníka realizovanými řídicími systémy a v neposlední řadě cenou navrhovaného řešení. Jsme připraveni řešit technicky i programově řídicí systémy od malých automatů až po rozsáhlé decentralizované řídicí systémy v oblasti sběru dat, logického řízení, regulací a optimalizace technologických procesů. Nasazujeme především řídicí systémy firem Siemens, Mitsubishi, Schneider a SAIA.

 

Programové vybavení

Programové vybavení je zpracováváno na základě dlouhodobých zkušeností s aplikacemi v oblasti logického řízení a číslicové regulace. Analytici a programátoři, znalí řízení a monitorování technologie, ve spolupráci se zákazníkem navrhují použití optimálních metod algoritmizace a styku řídicího systému s obsluhou. Variabilita programových nástrojů umožňuje přitom kdykoliv provést změny dle požadavků zákazníka, nebo získat informace pro vyhodnocení kvality vedení technologického procesu.

 

Komunikace s obsluhou

Navrhujeme použití systémů od jednoduchých řádkových terminálů až po výkonné počítače s monitory v průmyslovém provedení, vybavené špičkovým programovým vybavením s funkcemi pro obsluhu alarmového systému, historických trendů, recepčního řízení a statistického zpracování probíhajících procesů. Informační systémy navrhujeme na bázi produktů Wonderware, Control Web a PROMOTIC v operačním prostředí Microsoft Windows.

 

Dodávka a montáž

Již ve fázi projektu je optimalizován sortiment komponent potřebných pro realizaci díla. Jsou zohledněny stránky zajištění dodávek, prostředí, životnosti, spolehlivosti a cenových možností zákazníka. Dodávku a montáž zajišťujeme ve spolupráci s partnerskými firmami. Samozřejmostí je přizpůsobení průběhu montáže souběhu prací navazujících profesí, a to i za provozu nebo při krátkodobých provozních odstávkách.

 

Zprovoznění a seřízení

Ve fázi realizace díla je prověřována funkčnost elektrických propojení, nastavení měřicích okruhů a prováděny zkoušky v návaznosti na technologická zařízení. Zprovoznění je ukončeno provedením komplexních zkoušek, kterými je prověřena funkčnost díla. Optimalizace seřízení jednotlivých okruhů je prováděna ještě po ukončení zkušebního provozu ve vazbě na provozní zkušenosti a poznatky.

 

Školení

Školení je nedílnou součástí závěrečné fáze díla. Zahrnuje zpracování návodů pro obsluhu a seznámení s přijatými principy řízení a komunikace mezi obsluhou a řídicím systémem. Rovněž jsou proškoleni pracovníci provozní údržby.

 

Záruky a servis

Záruční lhůty jsou zpravidla poskytovány v rozsahu 24 měsíců. Vysoká kvalita dodávaných komponent, přístrojů a počítačových řídicích systémů umožňuje ve spolupráci s partnerskými organizacemi garantovat servisní zásahy zpravidla v termínu do 24 – 48 hodin od nahlášení poruchy. Smluvně zajišťujeme preventivní periodické prohlídky, diagnostiku, seřizování a kalibraci, pokud je o tyto služby ze strany zákazníka zájem. Pro připravované řídicí systémy zajišťujeme dálkový servis programů PLC a HMI přes internet, případně přes GSM a ISDN.

 

Certifikace

Wonderware Authorized System Integrator – produkty System Platform, InTouch, Historian Server, Information Server

Siemens – Programovatelné automaty řady Simatic S5/S7

Schneider Electric, Automation Business – programovatelné automaty Modicon, průmyslová automatizace Telemecanique

Process and Maschinery Automation – Regulační technika, regulátory PMA